fbpx
Ga naar de inhoud

Privacybeleid
Helaas onvermijdbaar

Deze website deelt gegevens niet met derden, tenzij we daar vanwege wetgeving toe verplicht zijn, of om een gezamenlijke overeenkomst uit te voeren. Verder zijn er passende beveiligingsmaatregelen zoals een SSL verbinding en versleuteling.

Helaas zijn cookies onvermijdbaar als je een blog en shop wilt publiceren. Deze site maakt alleen gebruik van technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Deze zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Denk hierbij aan namen, adressen (ook Email en IP), telefoonnummers, en overige persoonsgegevens die je verstrekt. Zo ook je browser en apparaat type. Hierdoor kunnen we bijvoorbeeld je betaling afhandelen, emails sturen en goederen en diensten bij je afleveren. Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Persoonsgegevens worden niet langer dan de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar bewaard en eventuele werkbestanden zolang de klantrelatie bestaat. We verstrekken gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Natuurlijk heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

De beheerder besteedt aandacht en zorg aan dit medium. Ondanks dat is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bij tekortkomingen of fouten zal ik de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Ik ben niet aansprakelijk voor rechtstreekse of indirecte schade of ter beschikking gestelde informatie. Kom je zaken tegen, in de artikelen of in de comments van derden, die je verwijderd wilt zien dan kun je contact opnemen. De beheerder mag de inhoud op elk gewenst moment veranderen of verwijderen. Links naar andere mediums hebben mogelijk andere regels. De beheerder is niet verantwoordelijk voor content op gekoppelde bestanden en mediums waar naar verwezen wordt.

Het staat iedereen vrij om persoonlijk op de artikelen te reageren. De beheerder is niet verantwoordelijk voor de daden van bezoekers. Wanneer je wilt reageren op een artikel moet je je houden aan de spelregels. Doe je dat niet dan kan de beheerder de reactie verwijderen of deze op bepaalde punten aanpassen waar de regels worden overtreden.

Alle tekst die je gebruikt is uniek en van jou. Je schendt geen auteursrecht. Je gebruikt geen computercode en geeft je mening of bijdrage weer in gewone tekst. Je gaat niet onomstotelijk reclame maken voor jouw bedrijf zonder waarde toe te voegen in jouw bericht. Je houdt je verre van link spam en comment spam. Wanneer je je mening geeft onderbouw je die met argumenten. Je blijft netjes, roept niet op tot vandalisme en schrijft geen racistische reacties of anderszins beledigende of smakeloze tekst.